top of page
20220313_140540 (1).jpg

אודות
רונית ברזל

אמנות וצבע הם תמיד היו תשוקות שלי, עם משיכה חזקה לעיצוב עם תנועה –
סגנון שניתן למצוא

ביצירות שלי. בזכרונותיי המוקדמים בולטים לי, בין היתר, את אהבתי לציור
ואת העונג בניחוחות של החומרים השונים וההתפלאות מערבוב צבעים וגילוי כמה גוונים ניתן להשיג.

חנות